آموزش پوکر

بازی پوکر شرطی

PokerStars به یک شرکت براى بررسى بیش از ١٠٠ میلیون دست در بازى نقدى که در وب سایت خود بازى شده بود در دسامبر ٢٠٠٨، پول پرداخت کرد. در این بررسى دریافتند که تنها در حدود ٢۵ در صد از کل دست هاى بازى شده به مرحله نمایش گذاشته شده است. این بدان معناست که در هر چهار دست، وقتى یک بازیکن شرط بندى مى کند و بقیه فولد مى کنند، سه بازیکن برنده شده اند. بدیهى است که شرط بندى، جزء بسیار مهمى است در پوکر، شاید حتى مهمتر از کارت هایى که با آنها بازى کرده اید ( این مهارت اصلى در مقابل شانس است).

در واقع در بازى پوکر، دو دلیل براى شرط بندى وجود دارد: شما براى کسب امتیاز شرط بندى مى کنید( مثلا؛ فکر مى کنید بهترین دست را دارید و در تلاش هستید پات را افزایش دهید و / یا دست راست را پایین بیاورید) یا این که شما بلوف مى کنید ( بهترین دست را ندارید، و تنها راه برنده شدن این است که حریف مقابل را وادار به فولد کردن کنید). اگر به هر دلیل دیگرى در پات ژتون بگذارید ( من فقط مى خواهم شما صادقانه رفتار کنید، یا این که مى خواستم فقط ببینم چه دارید) در این حالت، شما ژتون ها را هدر مى دهید.

شرط بندى در مقابل کال کردن در بازى پوکر شرط بندى

در پوکر هر زمانى که در پات ژتون مى گذارید، به این معنى است که شما شرط بندى مى کنید، چه در حال کال کردن یک شرط بندى موجود هستید، یا یک شرط بندى را شروع مى کنید و یا ریِز مى کنید. هنگامى که یک شرط بندى موجود را کال مى کنید، شما هیچ فشارى بر حریف مقابل خود وارد نمى کنید. به یاد داشته باشید که سه چهارم دست هاى برنده شده، در شرایطى بوده که یک بازیکن شرط بندى مى کند و بقیه بازیکنان فولد مى کنند. هیچکس فقط به دلیل این که شما شرط او را کال کردید، فولد نمى کند. هنگامى که شما با انجام شرط بندى اولیه، ویا ریِز کردن شرط موجود مهاجم باشید، حریف مقابل خود را وادار به نشان دادن عکس العمل مى کنید و به خود یک شانس براى برنده شدن پات پیش از به نمایش گذاشتن آن مى دهید.

حریفان خود را در بازى پوکر شرط بندى بشناسید

تعیین توانایى هاى نسبى بازى حریف، در تعیین سبک شرط بندى شما مهم است. بلوف کردن یک بازیکن خوب، خیلى آسان تر از بلوف کردن یک بازیکن بد است. بنا بر این اگر خود را در مقابل چند بازیکن بى تجربه یافتید، احتمالاً ایده خوبى است که هر گونه تاکتیک بلوف را کنار بگذارید. در عوض، این ها همان بازیکنانى هستند که شما باید به صورت دائم با آنها شرط بندى کنید، زیرا آنها هر زمان که با یک فلاپ روبه رو شوند یا پِر بیاورند، فولد نمى کنند.
اگر احساس کردید که بهترین دست را دارید، به این گونه بازیکنان تا مرحله ریور ، فشار بیاورید. آنها جایى که باید فولد کنند، به کال کردن بیشتر به خوبى ادامه مى دهند و به شما پرداختى بزرگى خواهند داد. در بازى پوکر شرطى اگر حریفان شما محکم بودند، آن موقع بلوف زدن مى تواند سود آورتر باشد، زیرا احتمال بیشترى وجود دارد که دست پایین را در مقابل یک بازیکن تهاجمى شکست دهید.
به همین ترتیب، اگر شما در مقابل بازیکنان تهاجمى قرار بگیرید، و بدانید که یک احتمال خوب وجود دارد که بازیکن شرط شما رادوباره ریِز کند، شما باید به این مسأله پیش از گذاشتن هر ژتونى داخل پات توجه کنید. در صورتى که بازیکن مقابل، شما را دوباره ریِز کند و شما تصمیم بگیرید فولد کنید، آنگاه بهترین شرط شما این است که check کنید.

خودت را بشناس

تصویر میز شما نیز در موفقیت شرط بندى بازى پوکر شما نقش دارد. اگر شما یک بازیکن سستى هستید که هر فلاپى را مى بیند و تقریبا همیشه شرط ادامه را بعد از فلاپ قرار مى دهد، در این حالت منتظر دیدن بازیکنان بیشترى باشید که مایل هستند شرط شما را کال کنند و یا این که شما را دوباره ریِز کنند. اگر شما بازیکن محکمى باشید که در مقابل شرط ها و دوباره ریِز کردن ها، پشت سر هم فولد مى کند، پس منتظر این باشید که بازیکنان زرنگ و باهوش روى شما شرط بندى کنند. این مى تواند به نفع شما باشد، البته، زمانى که شما واقعا یک دست قوى داشته باشید، اما در عین حال، این شما را وادار مى کند تا تصمیمات زیادى بگیرید، و اهمیت فلاپ کردن را افزایش مى دهد.
این سبک باعث مى شود که بازیکنان دیگر بیشتر به ریِز دادن شما احترام بگذارند، اما این بدان معناست که ممکن است در ایجاد پات هاى قابل توجه مشکل داشته باشید زیرا بازیکنان شرط هاى شما را فولد مى کنند.

مبلغ شرط بندى شما در پوکر نباید کاهش یابد

هنگام شرط بندى در بازى پوکر، معمولا شما نمى خواهید علامت ضعفى از خود نشان دهید، اما یک اشتباه رایج که بسیارى از بازیکنان مرتکب مى شوند، این است که میزان شرط بندى خود را در دور هاى بعدى ( تِرن و/ یا ریوِر) کاهش مى دهند.به طور مثال در یک بازى پوکر نقدى ١ یا ٢ دلارى، در مرحله پیش فلاپ تا ٧ دلار ریِز مى کنید، سپس ١٠ دلار بعد از فلاپ شرط بندى مى کنید. نوبت تِرن که برسد ناگهان متوجه مى شوید مطمئن نیستید که دیگر بهترین دست را دارید. اگر مایل نیستید که شرط بندى کنید، حد اقل در آخرین مرحله ١٠ دلار شرط بندى کنید، در این حالت احتمالا باید فقط check کنید. اگر فکر نمى کنید که بهترین دست را دارید، و مایل نیستید که بلوف کنید، هیچ ژتونى در پات نگذارید.
بسیار از بازیکنان در بازى پوکر شرط بندى سعى مى کنند شرط دفاعى بسازند، مثلا به مبلغ ۵ دلار، تا بتوانند از شرط بندى بیشتر حریف خود جلوگیرى کنند. پایین آوردن مبلغ شرط بندى از یک دور به دور دیگر مطمئناً نشانه ضعف است، و یک بازیکن خوب از تصمیم شما مى گذرد و شما را دو باره ریِز مى کند، به این معنى که شما یا ۵ دلارى که شرط بندى کردید را دور انداخته اید( زیرا شما فولد خواهید کرد) و یا پول بیشتر از آنکه مى خواستید در پات مى گذارید ( زیرا اکنون احساس مى کنید مجبور به کال کردن هستید). شرط بندى هاى شما در پوکر باید حد اقل از یک استریت به استریت دیگر ثابت بماند و با هر دور بازى افزایش یابد.

شرط بندى به هدف پایین آوردن دست

فرض کنیم شما در یک مسابقات multi-table هستید و در یک موقعیت میانى A-J قرار گرفته اید.
بلایند بزرگ ٢٠٠ است و شما را فولد مى کند. چه اندازه شرط باید ببندید؟ بیشتر شرط هاى افتتاحیه استاندارد در حدود ٢.۵ الى ٣ برابر بلایند بزرگ با رینج ( ۵٠٠- ۶٠٠) مى باشند.قرار دادن پیش فلاپ جایى در این محدوده کافى است تا همه بازیکنانى که دست هاى بى ارزش دارند
(Trash-hand )
را بترساند و حرکت بازى را به یک یا دو نفر دیگر در مرحله بعد از فلاپ منتقل کند.
بنا به دلایل مختلف، این یک زمان مناسبى در بازى پوکر براى ادامه شرط بندى خواهد بود.اولا، شما یک دست قوى دارید و به احتمال زیاد جلوتر هستید. وقتى فکر مى کنید در یک دست از حریفان خود جلو هستید، واقعاً نمى خواهید به حریفان خود فرصت دهید که یک کارت رایگان دریافت کنند و از آن استفاده کنند. دوماً، ممکن است یکى از دو بازیکن آس با یک kicker پایین تر داشته باشد و شرط شما را پرداخت کند.
سوماً، ژتون هاى زیادى در پات وجود دارد ( ١,٧۵٠ یا ٩ بلایند بزرگ). و در آخر، حریفان شما بر این باور بودند که به دلیل ریِز کردن پیش فلاپ، دست خوبى داشته اید.
در بازى پوکر شرط بندى، یک شرط follow-up خوب تقریباً نصف مقدار پات با اندازه ٨۵٠، تأیید مى کند که شما یک آس دارید و به احتمال زیاد آنها را بیرون مى کنید.

شرط بندى با استفاده از بلوف زدن

در بازى پوکر شرط بندى، همیشه نمى توانید به داشتن بهترین دست براى برنده شدن تکیه کنید. به همین دلیل یادگیرى بلوف زدن بسیار مهم است.براى اطلاعات بیشتر در مورد هنر بلوف زدن، مقاله:
CardsChat strategy on bluffing
را بخوانید.اما در اینجا قوانینى وجود دارد که باید براى بازى پوکر شرط بندى به خاطر بیاورید:
• شناسایى کنید چه زمانى حریفان مقابل شما قوى نمى باشند.این باعث مى شود که آنها نسبت به بلوف زدن حساس تر شوند. به دنبال علائم ضعف باشید و آنگاه به آنها فشار بیاورید.

• یاد بگیرید در بازى پوکر شرط بندى ۵ کارت رو باز را بازى کنید

ممکن است شما پیش فلاپ را با K-Q همخال ریِز کرده باشید سپس به طور کامل فلاپ A-7-5 را کنار زدید. به هر حال، حریفان شما باور خواهند کرد که یک دست قوى دارید، و اگر با یک شرط ادامه بازى را پیگیرى کنید، ممکن است آنها را بترسانید، حتى اگر بازیکنان خوبى با پِر متوسط باشند.

• در مسابقات چند جدولى، هنگامى که بلایندها و پات ها کوچک هستند، سعى نکنید در مراحل اولیه بیش از اندازه بلوف کنید. از زمان اولیه مسابقه براى ساختن استک ژتون خود استفاده کنید، تا بتوانید در دور هاى بعدى در یک بلوف، یک یا دو stab وارد کنید.
همچنین باید اطمینان حاصل کنید که شرط بندى هاى شما به مرحله ثبات مى رسد. اگر در یک پات پیش فلاپ وارد کنید، فلاپ را چک یا کال کنید، تِرن را چک کنید و ناگهان یک شرط بندى بزرگى روى ریِور انجام دهید، حرکت هاى شما معنى چندانى نخواهند داشت. در بازى پوکر شرط بندى، ممکن است اندازه شرط مردم را بترساند. اما رفتار بى ثبات شما در دستى که بازى مى کنید ممکن است بلوف زدن را القا کند. به یاد داشته باشید که وقتى بلوف مى زنید، نمى خواهید به مردم بهانه بدهید تا شما را کال کنند.

نتیجه گیرى

عمل شرط بندى در بازى پوکر، این است که چگونه با بازیکنان دیگر در میز بازى ارتباط بر قرار کنید، قدرت نسبى ( یا ضعف) دست شما. یک شرط بندى قوى و قاطع نشانگر دستى قدرتمند است، یا حداقل این چیزى است که شما مى خواهید حریفان به آن اعتقاد بیاورند. آماده باشید و وقتى نوبت شما در بازى رسید، فوراً حرکت خود را اعلام کنید و ژتون هاى خود را با یک حرکت درست در پات بگذارید.
تردید و دودلى در چک و کال کردن، محکم گرفتن ژتون هاى خود، بى احتیاطى، تکرار در بررسى کارت ها ؛ تمام این اقدامات نشانگر ضعف است. به همین دلیل، یک برنامه ریزى داشته باشید و به محض این که نوبت شما شد آن را اجرا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت شرط بندی (بدون فیلترشکن)