آموزش پوکر

بازی پوکر شرطی

PokerStars به يك شركت براى بررسى بيش از ١٠٠ ميليون دست در بازى نقدى كه در وب سايت خود بازى شده بود در دسامبر ٢٠٠٨، پول پرداخت كرد. در اين بررسى دريافتند كه تنها در حدود ٢٥ در صد از كل دست هاى بازى شده به مرحله نمايش گذاشته شده است. اين بدان معناست كه در هر چهار دست، وقتى يك بازيكن شرط بندى مى كند و بقيه فولد مى كنند، سه بازيكن برنده شده اند. بديهى است كه شرط بندى، جزء بسيار مهمى است در پوكر، شايد حتى مهمتر از كارت هايى كه با آنها بازى كرده ايد ( اين مهارت اصلى در مقابل شانس است).

در واقع در بازى پوكر، دو دليل براى شرط بندى وجود دارد: شما براى كسب امتياز شرط بندى مى كنيد( مثلا؛ فكر مى كنيد بهترين دست را داريد و در تلاش هستيد پات را افزايش دهيد و / يا دست راست را پايين بياوريد) يا اين كه شما بلوف مى كنيد ( بهترين دست را نداريد، و تنها راه برنده شدن اين است كه حريف مقابل را وادار به فولد كردن كنيد). اگر به هر دليل ديگرى در پات ژتون بگذاريد ( من فقط مى خواهم شما صادقانه رفتار كنيد، يا اين كه مى خواستم فقط ببينم چه داريد) در اين حالت، شما ژتون ها را هدر مى دهيد.

شرط بندى در مقابل كال كردن در بازى پوكر شرط بندى

در پوكر هر زمانى كه در پات ژتون مى گذاريد، به اين معنى است كه شما شرط بندى مى كنيد، چه در حال كال كردن يك شرط بندى موجود هستيد، يا يك شرط بندى را شروع مى كنيد و يا ريِز مى كنيد. هنگامى كه يك شرط بندى موجود را كال مى كنيد، شما هيچ فشارى بر حريف مقابل خود وارد نمى كنيد. به ياد داشته باشيد كه سه چهارم دست هاى برنده شده، در شرايطى بوده كه يك بازيكن شرط بندى مى كند و بقيه بازيكنان فولد مى كنند. هيچكس فقط به دليل اين كه شما شرط او را كال كرديد، فولد نمى كند. هنگامى كه شما با انجام شرط بندى اوليه، ويا ريِز كردن شرط موجود مهاجم باشيد، حريف مقابل خود را وادار به نشان دادن عكس العمل مى كنيد و به خود يك شانس براى برنده شدن پات پيش از به نمايش گذاشتن آن مى دهيد.

حريفان خود را در بازى پوكر شرط بندى بشناسيد

تعيين توانايى هاى نسبى بازى حريف، در تعيين سبك شرط بندى شما مهم است. بلوف كردن يك بازيكن خوب، خيلى آسان تر از بلوف كردن يك بازيكن بد است. بنا بر اين اگر خود را در مقابل چند بازيكن بى تجربه يافتيد، احتمالاً ايده خوبى است كه هر گونه تاكتيك بلوف را كنار بگذاريد. در عوض، اين ها همان بازيكنانى هستند كه شما بايد به صورت دائم با آنها شرط بندى كنيد، زيرا آنها هر زمان كه با يك فلاپ روبه رو شوند يا پِر بياورند، فولد نمى كنند.
اگر احساس كرديد كه بهترين دست را داريد، به اين گونه بازيكنان تا مرحله ريور ، فشار بياوريد. آنها جايى كه بايد فولد كنند، به كال كردن بيشتر به خوبى ادامه مى دهند و به شما پرداختى بزرگى خواهند داد. در بازى پوكر شرطى اگر حريفان شما محكم بودند، آن موقع بلوف زدن مى تواند سود آورتر باشد، زيرا احتمال بيشترى وجود دارد كه دست پايين را در مقابل يك بازيكن تهاجمى شكست دهيد.
به همين ترتيب، اگر شما در مقابل بازيكنان تهاجمى قرار بگيريد، و بدانيد كه يك احتمال خوب وجود دارد كه بازيكن شرط شما رادوباره ريِز كند، شما بايد به اين مسأله پيش از گذاشتن هر ژتونى داخل پات توجه كنيد. در صورتى كه بازيكن مقابل، شما را دوباره ريِز كند و شما تصميم بگيريد فولد كنيد، آنگاه بهترين شرط شما اين است كه check كنيد.

خودت را بشناس

تصوير ميز شما نيز در موفقيت شرط بندى بازى پوكر شما نقش دارد. اگر شما يك بازيكن سستى هستيد كه هر فلاپى را مى بيند و تقريبا هميشه شرط ادامه را بعد از فلاپ قرار مى دهد، در اين حالت منتظر ديدن بازيكنان بيشترى باشيد كه مايل هستند شرط شما را كال كنند و يا اين كه شما را دوباره ريِز كنند. اگر شما بازيكن محكمى باشيد كه در مقابل شرط ها و دوباره ريِز كردن ها، پشت سر هم فولد مى كند، پس منتظر اين باشيد كه بازيكنان زرنگ و باهوش روى شما شرط بندى كنند. اين مى تواند به نفع شما باشد، البته، زمانى كه شما واقعا يك دست قوى داشته باشيد، اما در عين حال، اين شما را وادار مى كند تا تصميمات زيادى بگيريد، و اهميت فلاپ كردن را افزايش مى دهد.
اين سبك باعث مى شود كه بازيكنان ديگر بيشتر به ريِز دادن شما احترام بگذارند، اما اين بدان معناست كه ممكن است در ايجاد پات هاى قابل توجه مشكل داشته باشيد زيرا بازيكنان شرط هاى شما را فولد مى كنند.

مبلغ شرط بندى شما در پوكر نبايد كاهش يابد

هنگام شرط بندى در بازى پوكر، معمولا شما نمى خواهيد علامت ضعفى از خود نشان دهيد، اما يك اشتباه رايج كه بسيارى از بازيكنان مرتكب مى شوند، اين است كه ميزان شرط بندى خود را در دور هاى بعدى ( تِرن و/ يا ريوِر) كاهش مى دهند.به طور مثال در يك بازى پوكر نقدى ١ يا ٢ دلارى، در مرحله پيش فلاپ تا ٧ دلار ريِز مى كنيد، سپس ١٠ دلار بعد از فلاپ شرط بندى مى كنيد. نوبت تِرن كه برسد ناگهان متوجه مى شويد مطمئن نيستيد كه ديگر بهترين دست را داريد. اگر مايل نيستيد كه شرط بندى كنيد، حد اقل در آخرين مرحله ١٠ دلار شرط بندى كنيد، در اين حالت احتمالا بايد فقط check كنيد. اگر فكر نمى كنيد كه بهترين دست را داريد، و مايل نيستيد كه بلوف كنيد، هيچ ژتونى در پات نگذاريد.
بسيار از بازيكنان در بازى پوكر شرط بندى سعى مى كنند شرط دفاعى بسازند، مثلا به مبلغ ٥ دلار، تا بتوانند از شرط بندى بيشتر حريف خود جلوگيرى كنند. پايين آوردن مبلغ شرط بندى از يك دور به دور ديگر مطمئناً نشانه ضعف است، و يك بازيكن خوب از تصميم شما مى گذرد و شما را دو باره ريِز مى كند، به اين معنى كه شما يا ٥ دلارى كه شرط بندى كرديد را دور انداخته ايد( زيرا شما فولد خواهيد كرد) و يا پول بيشتر از آنكه مى خواستيد در پات مى گذاريد ( زيرا اكنون احساس مى كنيد مجبور به كال كردن هستيد). شرط بندى هاى شما در پوكر بايد حد اقل از يك استريت به استريت ديگر ثابت بماند و با هر دور بازى افزايش يابد.

شرط بندى به هدف پايين آوردن دست

فرض كنيم شما در يك مسابقات multi-table هستيد و در يك موقعيت ميانى A-J قرار گرفته ايد.
بلايند بزرگ ٢٠٠ است و شما را فولد مى كند. چه اندازه شرط بايد ببنديد؟ بيشتر شرط هاى افتتاحيه استاندارد در حدود ٢.٥ الى ٣ برابر بلايند بزرگ با رينج ( ٥٠٠- ٦٠٠) مى باشند.قرار دادن پيش فلاپ جايى در اين محدوده كافى است تا همه بازيكنانى كه دست هاى بى ارزش دارند
(Trash-hand )
را بترساند و حركت بازى را به يك يا دو نفر ديگر در مرحله بعد از فلاپ منتقل كند.
بنا به دلايل مختلف، اين يك زمان مناسبى در بازى پوكر براى ادامه شرط بندى خواهد بود.اولا، شما يك دست قوى داريد و به احتمال زياد جلوتر هستيد. وقتى فكر مى كنيد در يك دست از حريفان خود جلو هستيد، واقعاً نمى خواهيد به حريفان خود فرصت دهيد كه يك كارت رايگان دريافت كنند و از آن استفاده كنند. دوماً، ممكن است يكى از دو بازيكن آس با يك kicker پايين تر داشته باشد و شرط شما را پرداخت كند.
سوماً، ژتون هاى زيادى در پات وجود دارد ( ١,٧٥٠ يا ٩ بلايند بزرگ). و در آخر، حريفان شما بر اين باور بودند كه به دليل ريِز كردن پيش فلاپ، دست خوبى داشته ايد.
در بازى پوكر شرط بندى، يك شرط follow-up خوب تقريباً نصف مقدار پات با اندازه ٨٥٠، تأييد مى كند كه شما يك آس داريد و به احتمال زياد آنها را بيرون مى كنيد.

شرط بندى با استفاده از بلوف زدن

در بازى پوكر شرط بندى، هميشه نمى توانيد به داشتن بهترين دست براى برنده شدن تكيه كنيد. به همين دليل يادگيرى بلوف زدن بسيار مهم است.براى اطلاعات بيشتر در مورد هنر بلوف زدن، مقاله:
CardsChat strategy on bluffing
را بخوانيد.اما در اينجا قوانينى وجود دارد كه بايد براى بازى پوكر شرط بندى به خاطر بياوريد:
• شناسايى كنيد چه زمانى حريفان مقابل شما قوى نمى باشند.اين باعث مى شود كه آنها نسبت به بلوف زدن حساس تر شوند. به دنبال علائم ضعف باشيد و آنگاه به آنها فشار بياوريد.

• ياد بگيريد در بازى پوكر شرط بندى ٥ كارت رو باز را بازى كنيد

ممكن است شما پيش فلاپ را با K-Q همخال ريِز كرده باشيد سپس به طور كامل فلاپ A-7-5 را كنار زديد. به هر حال، حريفان شما باور خواهند كرد كه يك دست قوى داريد، و اگر با يك شرط ادامه بازى را پيگيرى كنيد، ممكن است آنها را بترسانيد، حتى اگر بازيكنان خوبى با پِر متوسط باشند.

• در مسابقات چند جدولى، هنگامى كه بلايندها و پات ها كوچك هستند، سعى نكنيد در مراحل اوليه بيش از اندازه بلوف كنيد. از زمان اوليه مسابقه براى ساختن استك ژتون خود استفاده كنيد، تا بتوانيد در دور هاى بعدى در يك بلوف، يك يا دو stab وارد كنيد.
همچنين بايد اطمينان حاصل كنيد كه شرط بندى هاى شما به مرحله ثبات مى رسد. اگر در يك پات پيش فلاپ وارد كنيد، فلاپ را چك يا كال كنيد، تِرن را چك كنيد و ناگهان يك شرط بندى بزرگى روى ريِور انجام دهيد، حركت هاى شما معنى چندانى نخواهند داشت. در بازى پوكر شرط بندى، ممكن است اندازه شرط مردم را بترساند. اما رفتار بى ثبات شما در دستى كه بازى مى كنيد ممكن است بلوف زدن را القا كند. به ياد داشته باشيد كه وقتى بلوف مى زنيد، نمى خواهيد به مردم بهانه بدهيد تا شما را كال كنند.

نتيجه گيرى

عمل شرط بندى در بازى پوكر، اين است كه چگونه با بازيكنان ديگر در ميز بازى ارتباط بر قرار كنيد، قدرت نسبى ( يا ضعف) دست شما. يك شرط بندى قوى و قاطع نشانگر دستى قدرتمند است، يا حداقل اين چيزى است كه شما مى خواهيد حريفان به آن اعتقاد بياورند. آماده باشيد و وقتى نوبت شما در بازى رسيد، فوراً حركت خود را اعلام كنيد و ژتون هاى خود را با يك حركت درست در پات بگذاريد.
ترديد و دودلى در چك و كال كردن، محكم گرفتن ژتون هاى خود، بى احتياطى، تكرار در بررسى كارت ها ؛ تمام اين اقدامات نشانگر ضعف است. به همين دليل، يك برنامه ريزى داشته باشيد و به محض اين كه نوبت شما شد آن را اجرا كنيد.

 

[start]

Share

ورود به سایت شرط بندی (بدون فیلتر)