آموزش بلک جک 21

آموزش بازی شرطی بلک جک

هدف بازى بلک جک شرط بندی این است که دیلر را شکست دهید برخى تصورات غلط در مورد هدف از بازى هاى بلک جک وجود دارد اما در ساده ترین سطح کل کارى که شما مى خواهید انجام دهید این است که دیلر را در بازی بلک جک شکست دهید.

چگونه دیلر را در بازى بازى بلک جک شرط بندی شکست دهید

داشتن یک دست بالاتر از مقدار دست دیلر. ارزش دست دیلر بیش از ٢١ باید باشد. داشتن یک دست با ارزش ٢١ در دو کارت اول خود، هنگامى که دیلر این کار را انجام نمى دهد.
چه زمانى به دیلر در بازى بازى بلک جک شرط بندی مى بازید:
١-هنگامى که ارزش دست شما از ٢١ فراتر برود.
٢- ارزش دست دیلر در پایان دور بازى بیشتر از شما باشد.

نکته اى که باید به آن در بازى بلک جک شرط بندی توجه کنید این است که، دست هاى سایر بازیکنان در میز در بازى بلک جک هیچ ارتباطى با برنده شدن مانند آنچه در بازى هاى پوکر انجام مى دهند نیست.

چگونه مى توان کل ارزش یک دست را در بازى بلک جک پیدا کرد؟

بلک جک شرط بندی با یک deck معمولى که از ۵٢ کارت و همخال تشکیل شده است، بازى مى شود.
ارزش اعداد ٢ تا ١٠، به صورت خود شمارش مى شوند ؛ مثلا ٢ همان به صورت ٢، و ٩ به صورت ٩ به حساب مى آیند. کارت هاى صورت ( شاه، بى بى و سرباز) ١٠ شمارش مى شوند. امتیاز آس مى تواند ١ یا ١١ به شمار آید، بسته به این که کدام مقدار بیشتر به دست کمک مى کند.

آموزش چیدمان میز هاى بازى بلک جک شرطی

بازى بلک جک معمولا در میز نیم دایره اى بازى مى شود، که تعداد زیادى بازیکن را در خود جاى دهد. میزهاى رایج، ٧ بازیکن ( یا هفت نقطه) را در خود جاى مى دهند، اما میز هایى هم مى بینیم که فقط به ۵ بازیکن اجازه نشستن مى دهند و یا میزهاى دیگر که ١٢ نقطه دارند. دیلر پشت میز مى ایستد، و قفسه ژتون و دیگر بازیکنان در سمت دیگر هستند. بازى بلک جک شرطى با بسیارى از قوانین متغیر و تعداد مختلف deck بازى مى شود. رایج ترین بازى بلک جک، با کارت هاى ۶ یا ٨ “ shoe “ (وسیله پلاستیکى براى پخش کارت) است.
بازى هاى تک کارت و جفت کارت هنوز زنده وخوب هستند، اما همه کازینوهایى که بلک جک در آنها بازى مى شود تک کارت و جفت کارت ندارند، بنابر این بازى هاى “shoe” کمى رایج تر هستند.

شروع بازی بازى بلک جک شرط بندی چگونه است؟

شرط بندی در بلک جک

١- بازیکنان براى شروع بازى بلک جک ژتون مى خرند

قبل از این که بازى کنید، نیاز به ژتون دارید. اکثر کازینوها دیگر اجازه استفاده از “بازى هاى نقدى” را به شرط بندى کنندگان نمى دهند. به همین دلیل مجبور هستید پول خود را به دیلر بدهید تا او هم به جاى آن ژتون بدهد. شما این کار را به سادگى با رفتن به سمت میز و قرار دادن پول خود روى قسمت نمد میز انجام مى دهید. پول خود را به دست دیلر ندهید (آنها پول را از شما نخواهند گرفت). بنا به یک سرى دلایل امنیتى دیلر ها نمى توانند چیزى را از بازیکنان بگیرند یا چیزى به آنها بدهند. وقتى پول خود را روى میز گذاشتید، دیلر آن پول را به سمت دوربین ها مى گیرد تا بتوانند مبلغ آن را به وضوح ببینند، رئیس مى آید و مبلغ را تأیید مى کند. دیلر معادل پولى که داده اید به شما ژتون مى دهد. اکنون شما مى توانید شرط بندى خود را در بازی بلک جک آغاز کنید. مبلغ خرید شما به نظر ١٠٠٠ دلار مى رسد.

٢- بازیکن شرط را مى گذارد

در شروع اولین دور بازى بلک جک، اولین کارى که شما انجام مى دهید این است که شرط بندى را در دایره شرط بندى قرار مى دهید ( گاهى اوقات یک مربع مى باشد، یا فقط یک آرم کازینو که روى نمد وجود دارد؛ جایى که شرط شما گذاشته مى شود). میز داراى یک علامت کوچک در سمت راست ویا چپ است که به شما مى گوید محدودیت هاى شرط بندى چیست. بیشتر میز ها در ایالات متحده حد اقل ۵ دلار براى هر دست نیاز دارند، اما حد اقل و حد اکثر شرط بندى که مى توانید انجام دهید به نوع کازینویى که در آن بازى مى کنید، و محیط نظارتى آنجا بستگى دارد.

٣- دیلر کارت ها را به بازیکنان مى دهد.

پس از شرط بندى خود، دیلر در جهت عقربه هاى ساعت، به هر بازیکنى در میز یک کارت رو باز و سپس یک کارت رو بسته براى خودش نگه مى دارد. سپس او یک کارت رو باز دیگر به هر بازیکنى مى دهد ویک کارت دیگرى هم نزد خودش نگه مى دارد. اکنون هر بازیکن در مقابل خود ٢ کارت رو باز دارد، در حالى که دیلر فقط یک کارت رو باز و یک کارت رو بسته دارد. حالا وقت آن است که بازى را انجام دهید!

۴- بازیکن در این مرحله از بازى بلک جک شرطى تصمیم مى گیرد که چگونه دست را بازى کند.

دیلر از شخصى که سمت چپ خود قرار دارد ( که به عنوان “پایه اول” نیز شناخته مى شود) شروع خواهد کرد و منتظر است تا بازیکن دست خود را بازى کند. شما دو تا کارت رو باز در مقابل خود براى شرط بندى دارید. براى بازى دست خود، ابتدا امتیاز هاى کارت را به هم اضافه مى کنید و یک دست با ۴ تا ٢١ کارت درست مى کنید. اگر یک کارت با ارزش ١٠ و یک آس به عنوان دو کارت اول خود دارید ، این بدان معنى است که شما بلک جک را به دست آوردید. تبریک مى گوییم! به آنهایى که بدون بازى در دور، ٣ تا ٢ ( یا یک ونیم برابر شرط شما) دارند، بلا فاصله پول پرداخت مى شود، البته این تا زمانى است که دیلر هم بلک جک نداشته باشد.
اگر دیلر هم بلک جک داشته باشد، شما هیچ چیزى برنده نمى شدید، اما شرط بندى اصلى خود را نیز از دست نمى دادید. به این ” push” مى گویند. اگر شما بلک جک نداشته باشید، و دیلر هم بلک جک نداشته باشد، دیلر به هر بازیکن اشاره مى کند و منتظر مى شود تا شما تصمیم بگیرید که چگونه مى خواهید دست خود را بازى کنید. وقتى که نوبت شما شد، شما باید با انتخاب سیگنال دست مناسب، تصمیم خود را بگیرید.دیلر ها به دستور العمل هاى کلامى شما پاسخ نمى دهند زیرا دوربین ها باید تصمیمات شما را نیز ببینند.

پنج روش برای بازی در بلک جک

Stand

بایستید. اگر دو کارت اول شما قابل قبول است، مى توانید بایستید و دیلر به سمت بازیکن بعدى حرکت کند. سیگنال دست: دست خود را تکان دهید یا فقط کف دست باز خود را روى نمد میز قرار دهید.

Hit

اگر مى خواهید کارت هاى بیشترى را براى بهبود دست خود داشته باشید، دیلر به شما کارت هاى بیشترى یکجا مى دهد تا این که یا “bust” شوید ( بیشتر از ٢١ کارت داشته باشید) یا تصمیم به ایستادن بگیرید. هیچ محدودیتى در تعداد کارت هایى که مى توانید استفاده کنید وجود ندارد ( از ٢١ بیشتر نشود).

Double Down

اگر کل دستى که موقع بازى بلک جک دارید براى شما سودمند است اما نیاز هست که کارت اضافى بگیرید، مى توانید شرط اولیه خود را دو برابر کنید و دیلر به شما فقط یک کارت اضافى مى دهد. [ سیگنال دست: فقط یک شرط بندى برابر با شرط اولیه، در سمت چپ شرط بندى اصلى خود قرار دهید، و دیلر به شما یک کارت اضافى مى دهد که کناره هاى آن برگردانده شده باشد تا کارت اضافى دیگرى به شما ندهد]. نکته: بیشتر کازینوها به شما امکان “double for less” را مى دهند، به این معنى که لازم نیست یک شرط برابر با شرط اصلى خود بگذارید. در هر حال، از نقطه نظر ریاضى، هیچ وقت این کار، بهتر از دو برابر کردن مقدار کامل نمى باشد. به همین دلیل حتى اگر کازینو به شما این اجازه را داد، از انجام این کار خوددارى کنید.

Split

گزینه Split در بازى بلک جک شرط بندی ، این گونه است که، در صورت داشتن یک جفت کارت ( دو کارت با ارزش برابر) شما گزینه انجام شرط بندى کارت دوم را دارید و دیلر دو کارت را تقسیم مى کند تا هر کارت، به اولین کارت در دو دست جدید تبدیل شود. این امر در مورد کارت هاى صورت نیز صدق مى کند.
شما مجاز به تقسیم یک دست متشکل از یک شاه و یک سرباز هستید، زیرا هر دو آنها ارزش یکسان دارند، حتى اگر آنها در واقع جفت نباشند.
سیگنال دست: یک شرط دوم برابر با اول خود قرار دهید. سپس علامت” peace” را نشان دهید به این معنى که مى خواهید split کنید ونمى خواهید double down کنید. دیلر دو دست از دست اول شما درست مى کند و شما در هر دو آنها با کارت دوم بازى مى کنید.

Surrender

تسلیم. اگر در بازى بلک جک شرطى از دست اولیه خود خوشتان نمى آید، مى توانید آن را در ازاى مبادله نصف شرط اصلى خود، از بازى انصراف دهید. سیگنال دست: یک خط بر روى نمد روى میز بازى بکشید به گونه اى که انگار با یک چاقوى خیالى در حال برش دادن نمد هستید. پیش مى آید که دیلرها این سیگنال را با سیگنال “hit” اشتباه بگیرند. براى این که از این اتفاق ایمن باشید، همیشه کلمه ” تسلیم” را به دیلر بگویید، سپس سیگنال را روى نمد براى دوربین ها بکشید.

۵- دیلر دست بازى مى کند

در این مرحله از آموزش بازى بلک جک شرط بندی ، من میدانم که شما به چه چیزى فکر مى کنید، ” گزینه هاى زیاد وجود دارد، من چگونه بدانم کدام یک بهترین انتخاب است؟”. این بستگى به کارت هاى دیلر دارد ( کارت هاى رو باز و قابل دیدن براى بازیکنان).
استراتژى اساسى در این قسمت از آموزش بازى بلک جک بر اساس آنچه که دیلر به شما نشان مى دهد، و آنچه که در دست دارید، انتخاب خود که از یک استراتژى اساسى پیروى مى کند را مى کنید. استراتژى اساسى، روش بهینه ریاضى براى بازى در ترکیبى از دست وکارت هاى رو باز دیلر است. این کار توسط یک کامپیوتر انجام شده است. کامپیوتر میلیون ها دور از بازى هاى بلک جک را بازى کرده و بهترین راه براى بازى هر ترکیب از دست را بر اساس روشى که اغلب براى بازیکن بهتر بوده را تعیین کرده است. اگر این استراتژى اساسى را در بازى بلک جک شرطى دنبال کنید، دیگر نیاز به حدس وگمان در بازى ندارید.

وضوح دست بازیکن وقتى استراتژى اصلى خود را در بازى بلک جک دنبال مى کنید، و با یکى از ۵ گزینه ذکر شده در بالا بازى مى کنید، یکى از این ٣ مورد زیر اتفاق مى افتد:
١- بلا فاصله ایستادید
شما با دستى بازى کردید که استراتژى اساسى مى گوید نباید هیچ کارتى را مى گرفتید.
٢- شما یک دست درست کردید
کارت هاى بیشترى گرفتید( hit,double,s یا split). و در کل یک دست با ٢١ کارت و یا بیشتر آوردید و”bust” نکردید.
٣-دست شما خارج از بازى است

مثلا در یک بازى بلک جک، شما یک یا چند باhit یا bust مى کنید و یا تصمیم مى گیرید که دست خود را رها کنید وتسلیم شوید. اگر دست شما “bust” کند، فورا شرط بندى خود را از دست مى دهید. به همین دلیل است که کازینو در این بازى محدودیت دارد. اول بازیکن باید اقدام کند، زیرا در این صورت حتى اگر دیلر هم در نهایت مثل شما “bust” کند، آنها همچنان پول شما را نگه مى دارند چون شما اول شروع کردید. اگر دست شما “bust” نشد، و شما تسلیم نشدید، وقت آن است که دیلر دست خود را بازى کند.
دیلر ابتدا کارت هاى رو بسته خود را بر مى دارد و ٢ کارت به دست خود اضافه مى کند. اگر دیلر در یک دست ١٧ ویا بیشتر کارت داشته باشد، به طور خودکار مى ایستد. اگر دیلر یک دست با ١۶ کارت یا کمتر داشته باشد، کارت هاى اضافى hit دریافت مى کند. در بازى بلک جک، دو برابر کردن، تقسیم ویا تسلیم در اختیار دیلر نیست و دیلر مانند بازیکن در نحوه بازى کردن دست خود، هیچ انتخابى ندارد.دیلر باید هر بار دست خود را به همان روش بازى کند. تنها استثناء در این مورد زمانى است که دیلر ١٧ کارت دارد که از آس و یک شش تشکیل شده باشد. به این “soft 17” گفته مى شود. وبسته به نوع کازینو، دیلر این دست را بعضى وقت ها hit مى کند زیرا مى تواند به عنوان عدد ٧ هم به حساب بیاید ( به دلیل ارزش انعطاف پذیرى یک آس)، این به دیلر شانس بیشترى براى به دست آوردن یک دست بهتر از ١٧ را مى دهد. این کار مزیت بزرگترى به کازینو مى دهد تا این که دیلر بخواهد روى ١٧ دلار متوقف شود. چه دیلر “soft 17” را hit کند یانه، معمولا در متن روى نمد میز بازى به صورت برجسته نمایش داده مى شود، بنا بر این شما مى دانید که دیلر چگونه دست خود را بازى مى کند. باز هم ، دیلر ها گزینه اى براى سرپیچى از قوانین تعیین شده توسط کازینو ندارند.

۶- پرداخت ها

در این مرحله از بازى بلک جک شرط بندی ، شما دست خود را بازى کرده اید و دیلر هم طبق محدودیت هایى که بالا ذکر شد، دست خود را بازى کرده است. اکنون یکى از این ٢ مورد اتفاق مى افتد:
١- دیلر burst مى شود، و آنها به هر دستى که هنوز روى میز مى باشد، پول پرداخت مى کنند ( حتى ١ برابر شرط بندى).
٢- دیلر یک دست ١٧ کارتى از مجموع ٢١ کارت درست مى کند.
اگر دست شما هنوز در بازى است، این یک نبرد ساده است که چه کسى دست بالاترى دارد. اگر دیلر دست بالاترى داشت، او مى تواند شرط بندى شما را کنار بگذارد. و اگر شما دست بالاترى داشته باشید، دیلر یک برابر شرط بندى خودتان را به شما پرداخت مى کند. اگر شما ودیلر در مجموع یک دست برابر هم داشته باشید، این موقعیت یک “push” به حساب مى آید و شما پول خود را نگه مى دارید ولى براى شرط بندى شما پولى پرداخت نمى شود. اکنون دور بازى بلک جک شرط بندی به اتمام رسید. این کل نکات مربوط به آموزش این مرحله از بازى بلک جک است.کارت ها جمع آورى مى شوند و شما دور دیگرى را شروع مى کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت شرط بندی (بدون فیلترشکن)