آموزش بلک جک 21

آموزش بازی شرطی بلک جک

هدف بازى بلک جک شرط بندی این است که ديلر را شكست دهيد برخى تصورات غلط در مورد هدف از بازى هاى بلك جك وجود دارد اما در ساده ترين سطح كل كارى كه شما مى خواهيد انجام دهيد اين است كه ديلر را در بازی بلک جک شكست دهيد.

چگونه ديلر را در بازى بازى بلك جك شرط بندی شكست دهيد

داشتن يك دست بالاتر از مقدار دست ديلر. ارزش دست ديلر بيش از ٢١ بايد باشد. داشتن يك دست با ارزش ٢١ در دو كارت اول خود، هنگامى كه ديلر اين كار را انجام نمى دهد.
چه زمانى به ديلر در بازى بازى بلك جك شرط بندی مى بازيد:
١-هنگامى كه ارزش دست شما از ٢١ فراتر برود.
٢- ارزش دست ديلر در پايان دور بازى بيشتر از شما باشد.

نكته اى كه بايد به آن در بازى بلك جك شرط بندی توجه كنيد اين است كه، دست هاى ساير بازيكنان در ميز در بازى بلك جك هيچ ارتباطى با برنده شدن مانند آنچه در بازى هاى پوكر انجام مى دهند نيست.

چگونه مى توان كل ارزش يك دست را در بازى بلك جك پيدا كرد؟

بلك جك شرط بندی با يك deck معمولى كه از ٥٢ كارت و همخال تشكيل شده است، بازى مى شود.
ارزش اعداد ٢ تا ١٠، به صورت خود شمارش مى شوند ؛ مثلا ٢ همان به صورت ٢، و ٩ به صورت ٩ به حساب مى آيند. كارت هاى صورت ( شاه، بى بى و سرباز) ١٠ شمارش مى شوند. امتياز آس مى تواند ١ يا ١١ به شمار آيد، بسته به اين كه كدام مقدار بيشتر به دست كمك مى كند.

آموزش چيدمان ميز هاى بازى بلك جك شرطی

بازى بلك جك معمولا در ميز نيم دايره اى بازى مى شود، كه تعداد زيادى بازيكن را در خود جاى دهد. ميزهاى رايج، ٧ بازيكن ( يا هفت نقطه) را در خود جاى مى دهند، اما ميز هايى هم مى بينيم كه فقط به ٥ بازيكن اجازه نشستن مى دهند و يا ميزهاى ديگر كه ١٢ نقطه دارند. ديلر پشت ميز مى ايستد، و قفسه ژتون و ديگر بازيكنان در سمت ديگر هستند. بازى بلك جك شرطى با بسيارى از قوانين متغير و تعداد مختلف deck بازى مى شود. رايج ترين بازى بلك جك، با كارت هاى ٦ يا ٨ “ shoe “ (وسيله پلاستيكى براى پخش كارت) است.
بازى هاى تك كارت و جفت كارت هنوز زنده وخوب هستند، اما همه كازينوهايى كه بلك جك در آنها بازى مى شود تك كارت و جفت كارت ندارند، بنابر اين بازى هاى “shoe” كمى رايج تر هستند.

شروع بازی بازى بلك جك شرط بندی چگونه است؟

١- بازيكنان براى شروع بازى بلك جك ژتون مى خرند

قبل از اين كه بازى كنيد، نياز به ژتون داريد. اكثر كازينوها ديگر اجازه استفاده از “بازى هاى نقدى” را به شرط بندى كنندگان نمى دهند. به همين دليل مجبور هستيد پول خود را به ديلر بدهيد تا او هم به جاى آن ژتون بدهد. شما اين كار را به سادگى با رفتن به سمت ميز و قرار دادن پول خود روى قسمت نمد ميز انجام مى دهيد. پول خود را به دست ديلر ندهيد (آنها پول را از شما نخواهند گرفت). بنا به يك سرى دلايل امنيتى ديلر ها نمى توانند چيزى را از بازيكنان بگيرند يا چيزى به آنها بدهند. وقتى پول خود را روى ميز گذاشتيد، ديلر آن پول را به سمت دوربين ها مى گيرد تا بتوانند مبلغ آن را به وضوح ببينند، رئيس مى آيد و مبلغ را تأييد مى كند. ديلر معادل پولى كه داده ايد به شما ژتون مى دهد. اكنون شما مى توانيد شرط بندى خود را در بازی بلک جک آغاز كنيد. مبلغ خريد شما به نظر ١٠٠٠ دلار مى رسد.

٢- بازيكن شرط را مى گذارد

در شروع اولين دور بازى بلك جك، اولين كارى كه شما انجام مى دهيد اين است كه شرط بندى را در دايره شرط بندى قرار مى دهيد ( گاهى اوقات يك مربع مى باشد، يا فقط يك آرم كازينو كه روى نمد وجود دارد؛ جايى كه شرط شما گذاشته مى شود). ميز داراى يك علامت كوچك در سمت راست ويا چپ است كه به شما مى گويد محدوديت هاى شرط بندى چيست. بيشتر ميز ها در ايالات متحده حد اقل ٥ دلار براى هر دست نياز دارند، اما حد اقل و حد اكثر شرط بندى كه مى توانيد انجام دهيد به نوع كازينويى كه در آن بازى مى كنيد، و محيط نظارتى آنجا بستگى دارد.

٣- ديلر كارت ها را به بازيكنان مى دهد.

پس از شرط بندى خود، ديلر در جهت عقربه هاى ساعت، به هر بازيكنى در ميز يك كارت رو باز و سپس يك كارت رو بسته براى خودش نگه مى دارد. سپس او يك كارت رو باز ديگر به هر بازيكنى مى دهد ويك كارت ديگرى هم نزد خودش نگه مى دارد. اكنون هر بازيكن در مقابل خود ٢ كارت رو باز دارد، در حالى كه ديلر فقط يك كارت رو باز و يك كارت رو بسته دارد. حالا وقت آن است كه بازى را انجام دهيد!

٤- بازيكن در اين مرحله از بازى بلك جك شرطى تصميم مى گيرد كه چگونه دست را بازى كند.

ديلر از شخصى كه سمت چپ خود قرار دارد ( كه به عنوان “پايه اول” نيز شناخته مى شود) شروع خواهد كرد و منتظر است تا بازيكن دست خود را بازى كند. شما دو تا كارت رو باز در مقابل خود براى شرط بندى داريد. براى بازى دست خود، ابتدا امتياز هاى كارت را به هم اضافه مى كنيد و يك دست با ٤ تا ٢١ كارت درست مى كنيد. اگر يك كارت با ارزش ١٠ و يك آس به عنوان دو كارت اول خود داريد ، اين بدان معنى است كه شما بلك جك را به دست آورديد. تبريك مى گوييم! به آنهايى كه بدون بازى در دور، ٣ تا ٢ ( يا يك ونيم برابر شرط شما) دارند، بلا فاصله پول پرداخت مى شود، البته اين تا زمانى است كه ديلر هم بلك جك نداشته باشد.
اگر ديلر هم بلك جك داشته باشد، شما هيچ چيزى برنده نمى شديد، اما شرط بندى اصلى خود را نيز از دست نمى داديد. به اين ” push” مى گويند. اگر شما بلك جك نداشته باشيد، و ديلر هم بلك جك نداشته باشد، ديلر به هر بازيكن اشاره مى كند و منتظر مى شود تا شما تصميم بگيريد كه چگونه مى خواهيد دست خود را بازى كنيد. وقتى كه نوبت شما شد، شما بايد با انتخاب سيگنال دست مناسب، تصميم خود را بگيريد.ديلر ها به دستور العمل هاى كلامى شما پاسخ نمى دهند زيرا دوربين ها بايد تصميمات شما را نيز ببينند.

پنج روش برای بازی در بلک جک

Stand

بايستيد. اگر دو كارت اول شما قابل قبول است، مى توانيد بايستيد و ديلر به سمت بازيكن بعدى حركت كند. سيگنال دست: دست خود را تكان دهيد يا فقط كف دست باز خود را روى نمد ميز قرار دهيد.

Hit

اگر مى خواهيد كارت هاى بيشترى را براى بهبود دست خود داشته باشيد، ديلر به شما كارت هاى بيشترى يكجا مى دهد تا اين كه يا “bust” شويد ( بيشتر از ٢١ كارت داشته باشيد) يا تصميم به ايستادن بگيريد. هيچ محدوديتى در تعداد كارت هايى كه مى توانيد استفاده كنيد وجود ندارد ( از ٢١ بيشتر نشود).

Double Down

اگر كل دستى كه موقع بازى بلك جك داريد براى شما سودمند است اما نياز هست كه كارت اضافى بگيريد، مى توانيد شرط اوليه خود را دو برابر كنيد و ديلر به شما فقط يك كارت اضافى مى دهد. [ سيگنال دست: فقط يك شرط بندى برابر با شرط اوليه، در سمت چپ شرط بندى اصلى خود قرار دهيد، و ديلر به شما يك كارت اضافى مى دهد كه كناره هاى آن برگردانده شده باشد تا كارت اضافى ديگرى به شما ندهد]. نكته: بيشتر كازينوها به شما امكان “double for less” را مى دهند، به اين معنى كه لازم نيست يك شرط برابر با شرط اصلى خود بگذاريد. در هر حال، از نقطه نظر رياضى، هيچ وقت اين كار، بهتر از دو برابر كردن مقدار كامل نمى باشد. به همين دليل حتى اگر كازينو به شما اين اجازه را داد، از انجام اين كار خوددارى كنيد.

Split

گزينه Split در بازى بلك جك شرط بندی ، اين گونه است كه، در صورت داشتن يك جفت كارت ( دو كارت با ارزش برابر) شما گزينه انجام شرط بندى كارت دوم را داريد و ديلر دو كارت را تقسيم مى كند تا هر كارت، به اولين كارت در دو دست جديد تبديل شود. اين امر در مورد كارت هاى صورت نيز صدق مى كند.
شما مجاز به تقسيم يك دست متشكل از يك شاه و يك سرباز هستيد، زيرا هر دو آنها ارزش يكسان دارند، حتى اگر آنها در واقع جفت نباشند.
سيگنال دست: يك شرط دوم برابر با اول خود قرار دهيد. سپس علامت” peace” را نشان دهيد به اين معنى كه مى خواهيد split كنيد ونمى خواهيد double down كنيد. ديلر دو دست از دست اول شما درست مى كند و شما در هر دو آنها با كارت دوم بازى مى كنيد.

Surrender

تسليم. اگر در بازى بلك جك شرطى از دست اوليه خود خوشتان نمى آيد، مى توانيد آن را در ازاى مبادله نصف شرط اصلى خود، از بازى انصراف دهيد. سيگنال دست: يك خط بر روى نمد روى ميز بازى بكشيد به گونه اى كه انگار با يك چاقوى خيالى در حال برش دادن نمد هستيد. پيش مى آيد كه ديلرها اين سيگنال را با سيگنال “hit” اشتباه بگيرند. براى اين كه از اين اتفاق ايمن باشيد، هميشه كلمه ” تسليم” را به ديلر بگوييد، سپس سيگنال را روى نمد براى دوربين ها بكشيد.

٥- ديلر دست بازى مى كند

در اين مرحله از آموزش بازى بلك جك شرط بندی ، من ميدانم كه شما به چه چيزى فكر مى كنيد، ” گزينه هاى زياد وجود دارد، من چگونه بدانم كدام يك بهترين انتخاب است؟”. اين بستگى به كارت هاى ديلر دارد ( كارت هاى رو باز و قابل ديدن براى بازيكنان).
استراتژى اساسى در اين قسمت از آموزش بازى بلك جك بر اساس آنچه كه ديلر به شما نشان مى دهد، و آنچه كه در دست داريد، انتخاب خود كه از يك استراتژى اساسى پيروى مى كند را مى كنيد. استراتژى اساسى، روش بهينه رياضى براى بازى در تركيبى از دست وكارت هاى رو باز ديلر است. اين كار توسط يك كامپيوتر انجام شده است. كامپيوتر ميليون ها دور از بازى هاى بلك جك را بازى كرده و بهترين راه براى بازى هر تركيب از دست را بر اساس روشى كه اغلب براى بازيكن بهتر بوده را تعيين كرده است. اگر اين استراتژى اساسى را در بازى بلك جك شرطى دنبال كنيد، ديگر نياز به حدس وگمان در بازى نداريد.

وضوح دست بازيكن وقتى استراتژى اصلى خود را در بازى بلك جك دنبال مى كنيد، و با يكى از ٥ گزينه ذكر شده در بالا بازى مى كنيد، يكى از اين ٣ مورد زیر اتفاق مى افتد:
١- بلا فاصله ايستاديد
شما با دستى بازى كرديد كه استراتژى اساسى مى گويد نبايد هيچ كارتى را مى گرفتيد.
٢- شما يك دست درست كرديد
كارت هاى بيشترى گرفتيد( hit,double,s يا split). و در كل يك دست با ٢١ كارت و يا بيشتر آورديد و”bust” نكرديد.
٣-دست شما خارج از بازى است

مثلا در يك بازى بلك جك، شما يك يا چند باhit يا bust مى كنيد و يا تصميم مى گيريد كه دست خود را رها كنيد وتسليم شويد. اگر دست شما “bust” كند، فورا شرط بندى خود را از دست مى دهيد. به همين دليل است كه كازينو در اين بازى محدوديت دارد. اول بازيكن بايد اقدام كند، زيرا در اين صورت حتى اگر ديلر هم در نهايت مثل شما “bust” كند، آنها همچنان پول شما را نگه مى دارند چون شما اول شروع كرديد. اگر دست شما “bust” نشد، و شما تسليم نشديد، وقت آن است كه ديلر دست خود را بازى كند.
ديلر ابتدا كارت هاى رو بسته خود را بر مى دارد و ٢ كارت به دست خود اضافه مى كند. اگر ديلر در يك دست ١٧ ويا بيشتر كارت داشته باشد، به طور خودكار مى ايستد. اگر ديلر يك دست با ١٦ كارت يا كمتر داشته باشد، كارت هاى اضافى hit دريافت مى كند. در بازى بلك جك، دو برابر كردن، تقسيم ويا تسليم در اختيار ديلر نيست و ديلر مانند بازيكن در نحوه بازى كردن دست خود، هيچ انتخابى ندارد.ديلر بايد هر بار دست خود را به همان روش بازى كند. تنها استثناء در اين مورد زمانى است كه ديلر ١٧ كارت دارد كه از آس و يك شش تشكيل شده باشد. به اين “soft 17” گفته مى شود. وبسته به نوع كازينو، ديلر اين دست را بعضى وقت ها hit مى كند زيرا مى تواند به عنوان عدد ٧ هم به حساب بيايد ( به دليل ارزش انعطاف پذيرى يك آس)، اين به ديلر شانس بيشترى براى به دست آوردن يك دست بهتر از ١٧ را مى دهد. اين كار مزيت بزرگترى به كازينو مى دهد تا اين كه ديلر بخواهد روى ١٧ دلار متوقف شود. چه ديلر “soft 17” را hit كند يانه، معمولا در متن روى نمد ميز بازى به صورت برجسته نمايش داده مى شود، بنا بر اين شما مى دانيد كه ديلر چگونه دست خود را بازى مى كند. باز هم ، ديلر ها گزينه اى براى سرپيچى از قوانين تعيين شده توسط كازينو ندارند.

٦- پرداخت ها

در اين مرحله از بازى بلك جك شرط بندی ، شما دست خود را بازى كرده ايد و ديلر هم طبق محدوديت هايى كه بالا ذكر شد، دست خود را بازى كرده است. اكنون يكى از اين ٢ مورد اتفاق مى افتد:
١- ديلر burst مى شود، و آنها به هر دستى كه هنوز روى ميز مى باشد، پول پرداخت مى كنند ( حتى ١ برابر شرط بندى).
٢- ديلر يك دست ١٧ كارتى از مجموع ٢١ كارت درست مى كند.
اگر دست شما هنوز در بازى است، اين يك نبرد ساده است كه چه كسى دست بالاترى دارد. اگر ديلر دست بالاترى داشت، او مى تواند شرط بندى شما را كنار بگذارد. و اگر شما دست بالاترى داشته باشيد، ديلر يك برابر شرط بندى خودتان را به شما پرداخت مى كند. اگر شما وديلر در مجموع يك دست برابر هم داشته باشيد، اين موقعيت يك “push” به حساب مى آيد و شما پول خود را نگه مى داريد ولى براى شرط بندى شما پولى پرداخت نمى شود. اكنون دور بازى بلك جك شرط بندی به اتمام رسيد. اين كل نكات مربوط به آموزش اين مرحله از بازى بلك جك است.كارت ها جمع آورى مى شوند و شما دور ديگرى را شروع مى كنيد.

 

[start]

Share

ورود به سایت شرط بندی (بدون فیلتر)